Fleksibel 2

  • Fleksibel 2, enebolig med utleiedel
  • Fleksibel 2 -Plan 2
  • Fleksibel 2, enebolig med utleiedel.
  • Fleksibel 2 -Plan 1
Bruksareal 114m²
BRA Utleiedel: 57 m²
Bebygd areal (BYA): 96m²
Mønehøyde: 7.3m
Gesimshøyde:  5.7m
Antall soverom: 3
Antall bad: 2
Etasjer: 2 etasjer
Største lengde: 12.0m
Største bredde: 8.0m
Husbank: Ja
Utleiemulighet: Nei

Fleksibel 2

«Fleksibel 2» er en stram og moderne enebolig med utleieenhet. Vi har kalt den Flexibel fordi man med enkle grep kan endre arealfordelingen mellom utleieenhet og hovedleilighet. Den har kompakte og gjennomtenkte løsninger som tilfredsstiller krav til tilgjengelighet. Det er også mulig å skilles av soverom i stua i hovedleiligheten.

Comments are closed.