Gjerdeskift

  • gjerdeskift_01
  • gjerdeskift_02
  • gjerdeskift_03

Gjerdet under verandaen hadde blitt gammel og måtte fornyes. På 1 dag klarte vi å få jobben gjort med suksess. Se bildet fra før og etter.

No Comments Yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.